دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • منوی هفتم
 • منوی هشتم

طرح های تحقیقاتی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۹ | 
طرح های تحقیقاتی (به تفکیک اعضای مرکز)

دکتر مجتبی ملک
 1. مقایسه تاثیر دوزهای درمانی پایین و دوزهای درمانی بالای اتورواستاتین و روزاواستاتین در بیماران دیابتی مراجعه کننده به انستیتو غدددرون ریز و متابولیسم در کاهش میزان HSCRP,IL-6 
 2. مقایسه اثر درمانی اتوروستاتین و روزاوستاتین با در بیماران دیابتی مراجعه کننده به اسنتیتوغدد در کاهش میزان LDL به میزان 50% 
دکتر شکوفه حاج صادقی
 1. بررسی ارتباط بین بیان miR-1, miR-21, miR-133, miR-29a, miR-222, miR-221, miR-29b,miR-155  با ایجاد هایپرتروفی بطن چپ در بیماران مبتلا به هایپرتنشن اولیه
 2. بررسی تغییرات carotid intima-media thickness در بیماران چاق قبل وبعد ازجراحی باریا تریک
 3. بررسی تغییرات مقاومت به انسولین و عملکرد بطن چپ در بیماران چاق قبل وبعد ازجراحی باریا تریک
 4. مقایسه یافته های بالینی الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیو گرافی در مصرف کنندگان مت¬آمفتامین با گروه شاهد
 5. بررسی اثر سیگار بر روی پنل MICRO RNAهای منتخب موجود در پلاسمای خون بیماران مبتلا به بیماری های آترواسکلروتیک عروق کرونر قلب
دکتر آزاده متقی
 • بررسی شاخص های مرتبط با دریافت های غذایی در بیماران کاندید جراحی باریتریک و ارتباط آن با شاخص های بیوشیمیایی و شاخص های آنتروپومتری
دکتر محمد رضا وفا
 • بررسی اثر محدودیت دریافت کالری و محدودیت زمانی دریافت غذا به دنبال رژیم غذایی پرچرب بر وضعیت کبد در موش های صحرایی

دکتر شکوفه ساوج
 • بررسی سطح آنتی بادی ضد گیرنده آنژیوتانسین 2 تیپ 1 در بیماران پیوند کلیه مبتلا به فشار خون در سال 1394 تهران ​​
دکتر فرزاد شیدفر
 1. تاثیر مصرف مکمل ویتامین D برآنزیمهای آنتی اکسیدانی ، نیتریک اکسیدو پروتئین کلوتوسرمی در سالمندان
 2. اثر مکمل یاری ویتامین D بر غلظت سرمی دی هیدرواپی آندروسترون ، انسولین، اسیدهای چرب آزاد، ، apo B100 apo A1 و PON 1 در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاق تحت رژیم غذایی کاهش وزن
 3. عصاره هیدروالکلی گیاه بادرنجبویه بر سطح سرمی گلوکز، فعالیت پاراکسوناز-1 سرمی، ICAM و آنزیم های کبدی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
دکتر هاشم سزاوار
 1.  بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی با سطح سرمی گاماگلوتامیل ترانسفراز در جمعیت بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید تهران
 2. بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی با سطح سرمی فسفولیپاز A2 مرتبط با لیپوپروتئین در جمعیت بزرگسالان: مطالعه قند و لیپید تهران
 3. تاثیر کوئرستین بر شاخص های اختلال عملکرد اندوتلیال در بیماران مبتلا به سکته قلبیدکتر حمیدرضا پازوکی طرودی
 4. بررسی ارتباط بین میزان بافت چربی اطراف قلب با بیان ژن های رزیستین و اپلین و فنوتیپ التهابی در چربی اپیکاردیال به عنوان یک شاخص پروگنوستیک بیماری عروق کرونری
دکتر مرجان حاج احمدی
 • بررسی ارزش پروگنوستیک معیار FRAILTY در پیشگویی بقای سه ماهه و شش ماهه بدنبال اعمال جراحی بیماران نارسایی قلب
دکتر محمد ابراهیم خمسه
 • ارتباط میزان بافت چربی احشایی با سایتوکاین التهابی اینترلوکین 17 و بیماری کبد چرب غیر الکلی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد غیر دیابتی همسان سازی شده 
دکتر میترا نوربخش
 • بررسی سطح پلاسمایی miR-141 در افراد چاق و ارتباط آن با شاخص های متابولیکی و کبدی و اثر miR-141 بر بیان، مقدار پروتئین و میزان فعالیت سیرتویین 1(SIRT1 و فعال شدنAMPK و تجمع چربی در سلول هایHepG2 کبد 

دفعات مشاهده: 716 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر